Abstrakty

Informácie pre autorov

V prípade Vášho záujmu o aktívnu účasť s prednáškou vyplňte formulár na prihlásenie abstraktu. Abstrakt je možné zasielať iba v elektronickej podobe.

Každý prednášajúci sa musí zároveň zaregistrovať a uhradiť zodpovedajúci registračný poplatok.
Termín pre zaslanie abstraktu je do 31. 7. 2024.
Po tomto termíne nemôžu byť žiadne abstrakty prijaté (on-line prístup pre zaslanie abstrakt bude ukončený).

Po odoslaní abstraktu budú autori obratom elektronicky informovaní, že abstrakt bol v poriadku prijatý – pokiaľ túto informáciu nedostanete, kontaktujte ihneď organizačný sekretariát!

O prijatí prihlásenej práce rozhodne vedecký výbor kongresu, autori budú písomne informovaní.

Prihlásenie abstraktu prezentácie na kongres:

XXV. ČESKO-SLOVENSKÉ A XXXI. SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI 2024

* Označuje povinnú otázku
E-mail *
Autorské údaje
Meno a priezvisko autora *
Pracovisko autora *
Sekcia *


Spoluautori
Abstrakt
Názov práce *
Prezentujúci autor *
Obsah abstraktu *
Vlastný text abstraktu v štruktúre:
  • Úvod/cieľ práce
  • Metodika
  • Výsledky
  • Diskusia
  • Zhrnutie
  • Citovaná literatúra
Vlastný text abstraktu má maximálne 2 000 znakov (približne 250 slov).
Kópia vašich odpovedí bude odoslaná na e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli.